Utdanning for Gerhard Berge 1911-1935.

 • Klassebilde for Statens Husindustriskule i Haus, 1929-1930
 • Klassebilde for Møre Folkehøgskule, 1931-32
 • Klassebilde for Den Norske Kunsthandverkskulen, Voss, 1932-1933
 • Klassebilde for Den Norske Kunsthandverkskulen, Voss, 1934-1935
 • Teikningar utført på Statens Husindustriskule på Haus i perioden 1929-30

 • Teikning, Pl-1 Geometriske konstruksjoner
 • Teikning, Pl-2 Geometriske konstruksjoner
 • Teikning, Pl-5 Nagle og skruedimentioner
 • Teikning, Pl-6 Skivekobling
 • Teikning, Pl-8 Mellemaksling
 • Teikning, Pl-8 Sagspindl
 • Stil skriven på slutten av året ved Møre Folkehøgskule 1931-32

 • Eit kjært minne (etter bestfar til Gerhard)
 • Teikningar utført på den Norske Kunsthandverksskulen på Voss i perioden 1932-35

  Teikningar frå 1932-33

 • Teikning, rose
 • Teikning, Lok på eit rakeskrin frå Våge
 • Teikning, dekorasjon
 • Teikning av hovud i profil
 • Teikning av eit veggoppheng
 • Teikning av ei treskjering
 • Teikning av ein rosemåla dekorasjon
 • Teikning, Blad 1
 • Teikning, Blad 7
 • Teikning, Blad 8
 • Teikning, Blad 9
 • Teikning, Blad 10
 • Teikning, Blad 12
 • Teikning, Blad 14
 • Teikning, Spiral
 • Teikningar frå 1934-35

 • Teikning, Dekorasjon
 • Teikning, Maske
 • Teikning, Dyrehovud
 • Teikning, Plate-saks
 • Teikning, Røykjebord
 • Teikning, Smijarnsport
 • Teikning, Skrustikke
 • Teikning, Kro-peis
 • Teikning, Ljos-stake
 • Teikning, Kyrkjegardsport

 • "MA-oppgåve" skriven ved den Norske Kunsthandverksskulen på Voss" Berge, Gerhard. 1935. Magnus Dagestad's Ornamentlære ved den Norske Kunsthandverkskulen på Voss. Signert av Magnus Dagestad, Mai 1935
 • Norddal Jarnarbeidsskule 1937-48

 • Portrettfoto av Gerhard Berge ca 1938

 • Oversikt over starten og slutten av Norddal Jarnarbeidsskule. Norddal Jarnarbeidsskule 1937-1948 av Erling Berge

 • "Personale og elevar ved Norddal Jarnarbeidsskule, Ytredal/ Ytterdal" 1937-1948 Klassebilde med personale og elevar
 • "Diverse bilde frå Norddal Jarnarbeidsskule, Ytredal/ Ytterdal" 1937-1948 Bilde frå aktivitetar og arbeid

 • Norddal Jarnarbeidsskule er omtala av Lars Ødeggård på sidene 128-130 i Norddal Bygdebøker IV Kultursoge, redigert av Ivar Kleiva, trykt i 1976
 • Kopi frå side 283 i Nerheim, Konrad, ed. 1941. Den norske industri. Band V. Møre og Romsdal Fylke. Bergen: Konrad Nerheim/ A.S. Lunde&Co.'s Forlag.
 • Kopi av side 9 med omtale av Norddal Jarnarbeidsskule i "Ulstein, Kjell Peter 1978 Borgund yrkesskole 1948-1978, jubileumsskrift, Spjelkavik 1978"
 • Heile skriftet finn de her: Ulstein, Kjell. 1978. Borgund yrkesskole 1948-1978, jubileumsskrift, Spjelkavik 1978.


 • "Diverse dokument vedrørande Norddal Jarnarbeidsskule, Ytredal/ Ytterdal" 1937-1948 Ulike dokument som vedrører Norddal Jarnarbeidskule

 • Andre arbeid frå tida etter 1948.


 • Artikkel i Sunnmøre Arbeideravis 1974 Berge, Gerhard 1974 "Smedar og smedarbeid." side 5 i Sunnmøre Arbeideravis, 21 desember 1974.

 • Artikkel i Storfjordnytt 1989 Berge, Gerhard 1989 "Den menneskelege sivilasasjonen og jarnet." side 9 i Storfjordnytt 9 juni, 1989.
 • Lokalhistoriske arbeid

 • "Husflit og handverk" side 346-373 i Norddal Bygdebøker III Kultursoge, redigert av Ivar Kleiva, trykt i 1975
 • G. Berge 1992 Om Jordmora som ga opphav til Jordmormarsjen Jensine Grønningsæter (1853-1952)

  Sida er under utvikling,
  mvh
  Erling Berge

 • Ansvarlig for innhold: Erling Berge
  Teknisk ansvarlig: Erling Berge
  Sist endra: 13 desember 2021