Kort rapport frå avslutninga av første kurset til Norddal Jarnarbeidsskule i april 1938

Intervju med Gerhard Berge i Storfjordnytt 26 september 1991

Brev til Gerhard Berge datert 30 mars 1944

Artikkel i Sunnmøre Arbeideravis 21 desember 1974