A survey of requirements for classes during the period fall 1995 - fall 2001:

SOS 316 Regresjonsanalyse for perioden haust 2000 til haust 2001
Vekttal: 5
Undervisning: Forelesingar/ øvingsgrupper 6 timar pr veke i eitt semester.
Kunnskapskrav: Eksamen i SOS 107 og SIB1 eller tilsvarende (t.d. R.Johnson (1992) Elementary Statistics , Belmont, Duxbury)
Fristar: Semesteroppgåve 15 mai eller 1 desember.
Eksamen: Individuell semesteroppgåve og 6 timar skriftleg prøve som tel likt ved utrekninga av samla karakter.

Emnet gir ei innføring i multippel regresjonsanalyse brukt på samfunnsvitskapelege problem. Det vert vist korleis regresjonsanalyse kan nyttast som reiskap i analysen av lineære, kurvelineære og ikkje-lineære kausalmodellar. Det vert også gjeve ei innføring i logistisk regresjon. Pensum er ca 500 sider.

PENSUM SOS316

Lawrence C. Hamilton (1992) "Regression with graphics", Belmont, Duxbury, Kap. 1-7.
Melissa Hardy (1993) «Regression with Dummy Variables», Sage University Paper QASS:93, London ,Sage
Richard Breen (1996) "Regression Models. Censored, Sample-Selected, or Truncated data", Sage University Paper, QASS:111, London, Sage

SOS 316 Regresjonsanalyse for perioden haust 1998 til vår 2000


Vekttal: 5
Undervisning: Forelesingar/ øvingsgrupper 6 timar pr veke i eitt semester.
Kunnskapskrav: Eksamen i SOS 107 og SIB1 eller tilsvarende.
Fristar: Semesteroppgåve 15 mai eller 1 desember.
Eksamen: Individuell semesteroppgåve og 6 timar skriftleg prøve som tel likt ved utrekninga av samla karakter.

Emnet gir ei innføring i multippel regresjonsanalyse brukt på samfunnsvitskapelege problem. Det vert vist korleis regresjonsanalyse kan nyttast som reiskap i analysen av lineære, kurvelineære og ikkje-lineære kausalmodellar. Det vert også gjeve ei innføring i logistisk regresjon. Pensum er ca 500 sider.

PENSUM SOS316

Lawrence C. Hamilton (1992) "Regression with graphics", Belmont, Duxbury, Kap. 1-7.
Melissa Hardy (1993) «Regression with Dummy Variables», Sage University Paper QASS:93, London ,Sage
Richard A. Berk 1983 «An Introduction to Sample Selection Bias in Sociological Data», Americal Sociological Review, Vol.48 (June:386-398)
SPSS (1998) «Missing Data the Hidden Problem.» -White Paper: http://www.spss.com/cool/papers/missdata.htm

SOS 301 Multivariat Analyse for perioden sommar 1997 til vår 1998

Vekttal: 5
Undervisning: Forelesingar/ øvingsgrupper 6 timar pr veke i eitt semester.
Kunnskapskrav: Eksamen i SOS 102 og SIB1 eller tilsvarende.
Fristar: Semesteroppgåve 15 mai eller 1 desember.
Eksamen: Individuell semesteroppgåve og 6 timar skriftleg prøve som tel likt ved utrekninga av samla karakter.

Emnet gir ei innføring i multippel regresjonsanalyse brukt på samfunnsvitskapelege problem. Det vert vist korleis regresjonsanalyse kan nyttast som reiskap i analysen av lineære, kurvelineære og ikkje-lineære kausalmodellar. Det vert også gjeve ei innføring i logistisk regresjon og korleis regresjonsanalyse kan nyttast i studiet av rekursive kausalstrukturar. Pensum er ca 500 sider.

PENSUM SOS301

Lawrence C. Hamilton (1992) Regression with graphics, Belmont, Duxbury, Kap. 1-7.
Kristen Ringdal (1987) Kausalanalyse i samfunnsvitenskap, Oslo, Universitetsforlaget, Kap. 1-6.

Frå kompendium (sjå nederst) for SOS311 (SOS31) og SOS301, artiklane
1. Laake 1981,
2. Knudsen,Colbjørnsen og Hernes 1982,
4. Petersen 1983,
11. Sørensen 1989
12. Petersen 1990
13. Mastekaasa 1990.

SOS 311 (SOS31) Multivariat Analyse for perioden haust 1995 til vår 1998

Vekttal: 4
Undervisning: Forelesingar/ øvingsgrupper 6 timar pr veke i eitt semester.
Kunnskapskrav: Eksamen i SOS 102 og SIB1 eller tilsvarende.
Fristar: Semesteroppgåve 15 mai eller 1 desember.
Eksamen: Individuell semesteroppgåve og 6 timar skriftleg prøve som tel likt ved utrekninga av samla karakter.

Emnet gir ei innføring i multippel regresjonsanalyse brukt på samfunnsvitskapelege problem. Det vert vist korleis regresjonsanalyse kan nyttast som reiskap i analysen av lineære, kurvelineære og ikkje-lineære kausalmodellar. Det vert også gjeve ei innføring i korleis regresjonsanalyse kan nyttast i studiet av rekursive kausalstrukturar. Pensum er ca 400 sider.

PENSUM SOS311 (SOS31)

Lawrence C. Hamilton (1992) Regression with graphics, Belmont, Duxbury, Kap. 1-6.
Kristen Ringdal (1987) Kausalanalyse i samfunnsvitenskap, Oslo, Universitetsforlaget, Kap. 1-6.

Frå kompendium (sjå nederst) for SOS31 (SOS311) og SOS301, artiklane
1. Laake 1981,
2. Knudsen,Colbjørnsen og Hernes 1982,
4. Petersen 1983,

ØVINGSLITTERATUR SOS301 /SOS311 (SOS31)

Marija J. Norusis, 1993 (eller nyere): SPSS for Windows. Base System User's Guide. (Kap.1-9, 18-19, 22-32), Chicago, SPSS Inc.

Hamilton, Lawrence C. (1997) "Statistics with STATA 5", Pacific Grove, Duxbury,

Berge, Erling (1997) "Framlegg til løysingar av eksamensoppgåver i SOS31/ SOS311 /SOS301 Multivariat analyse for perioden haust 1994 til haust 1997", Kompendium, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
 
 

KOMPENDIUM FOR SOS31 (SOS311) OG SOS301

INNHALD
1. Petter Laake 1981 "Om standardiserte regresjonskoeffesienter i samfunnsvitenskapelig analyse", Tidsskrift for samfunnsforskning, 22:407-430,

2. Knud Knudsen, Tom Colbjørnsen og Gudmund Hernes 1982 "Stifinnere på ulike stier. En kommentar til Petter Laakes artikkel om standardiserte regresjonskoeffesienter i samfunnsvitenskapelig analyse", Tidsskrift for samfunnsforskning, 23:261-275,

3. Petter Laake 1982 "Stifinnere på gjengrodde stier. Et svar til Knud Knudsen, Tom Colbjørnsen og Gudmund Hernes", Tidsskrift for samfunnsforskning, 23:277-288,

4. Trond Petersen 1983 "Hva skal vi med standardiserte regresjonskoeffesienter? En kritisk kommentar.", Tidsskrift for samfunnsforskning, 24:243-259,

5. Knud Knudsen, Tom Colbjørnsen og Gudmund Hernes 1983 "Om standardiserte regresjonskoeffesientar.", Tidsskrift for samfunnsforskning, 24:381-387,

6. Trond Petersen og Petter Laake 1983 "Standardisert bruk av standardiserte regresjonskoeffesientar.", Tidsskrift for samfunnsforskning, 24:389-391,

7. Rolf Aaberge og Petter Laake 1984 "Om statistiske teoriar for tolking av data", Tidsskrift for samfunnsforskning, 25:165-186,

8. Trond Petersen 1984 "Timelønnsforskjeller mellom heltidsansatte kvinner og menn: en empirisk analyse", Tidsskrift for samfunnsforskning, 25:415-432

9. An-Magritt Jensen 1986 «Har yrkesaktive kvinner et annet fødemønster enn yrkespassive», Tidsskrift for samfunnsforskning, 27:334-356

10. Tore Schweder 1986 "Kan sosialstatistikeren skille årsak fra virkning?" Tidsskrift for samfunnsforskning, 27:357-369

11. Rune Sørensen 1989 "Logitmodellen: Analyse av diskret avhengig variabel", Tidsskrift for samfunnsforskning, 30:61-86

12. Trond Petersen 1990 "Om å presentere resultat fra logitmodellen", Tidsskrift for samfunnsforskning, 31:56-57,

13. Arne Mastekaasa 1990 "Kjønnsforskjeller i sykefravær: Betydningen av omsorgsoppgaver og jobbegenskaper", Tidsskrift for samfunnsforskning, 31:531-554,

14. Jorid Kalseth, Jørn Rattsø og Rune Sørensen 1993 "Ressursbruken i kommunal administrasjon.", Tidsskrift for samfunnsforskning, 34:219-242